Læge Mie Nielsen

625F2F29-2F1A-46A1-88D4-724060BDD37F
Mie N. Jeppesen

Speciallæge i alm. medicin ( f.1982 )

Uddannet læge fra Odense Universitet januar 2010.

Uddannet speciallæge i almen medicin september 2017

Har arbejdet hos Lægerne Engstien siden 1. september 2016. Først som led i min speciallægeuddannelse og fra 1. september 2017 som kompagnon.

Videreuddannelse på forskellige sygehusafdelinger og hos praktiserende læge i Koldingområdet fra 2011-2017:

  • Lægehuset i Ansager
  • Medicinsk Afdeling, Kolding Sygehus
  • Børneafdelingen, Kolding Sygehus
  • Psykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus
  • Gynækologisk Afdeling, Kolding Sygehus
  • Akut Modtagelsen, Kolding Sygehus
  • Tilknyttet praktiserende læge Mogens Carl Petersen 2012-2016

Er gift med Henrik og har 2 drenge. Bor i Middelfart