Læge Anne-Mette Rotwitt

43E57E34-5330-414E-94C6-7C402437F280

Anne-Mette Rotwitt

Speciallæge i alm. medicin (f. 1963)

Uddannet læge fra Odense Universitet januar 1992.
Uddannet speciallæge i almen medicin april 1999.
Praktiserende læge hos Lægerne Engstien fra 1. juni 1999.Deltager løbende i lægefaglig efterudannelse.
– Siden 2005 praksiskonsulent ved Gynækolgisk-obstetrisk afdeling
  Kolding Sygehus. (Koordinerer samarbejdet mellem
  sygehusafdelingen og de praktisrende læger i afdelingens
  optageområde).
– Siden 2007 medlem af bestyrelsen i Kolding bylægeforening
  (fra februar 2011 som formand).
- Medlem af DADL
– Medlem af PLO
– Medlem af DSAM (Dansk selskab for almen medicin)
Er gift med Lars Bo Rotwitt, der er overlæge på ortopædkirurgisk afdeling på Kolding Sygehus
De har 2 børn og bor i Kolding.