Behandlergruppen

Behandlergruppen hos Lægerne Engstien består af praktiserende læger og sygeplejersker, der i fællesskab forestår patientbehandlingen.

Klinikken er involveret i kvalitetssikring og uddannelse, og vi har løbende læger ansat, der er i gang med deres speciallægeuddannelse.

Behandlergruppens mål er at yde den enkelte patient den bedst mulige behandling. Vi samarbejder med hjemmepleje, sundhedspleje, fysioterapeuter, sundhedshuset og andre speciallæger. Derved forventer vi i fællesskab, at kunne yde den højest mulige kvalitet i behandlingen af vores patienter.